30. září proběhne v pražském Lucerna Music Baru hudební happening s názvem KONCERT MÍRU. Tato akce je součástí multikulturního projektu, který pod názvem "Ve jménu lásky aneb hudbou pro více tolerance" spojuje hudebníky z Jihoafrické republiky a ČR.

On September the 30th will take place in Prague 's Lucerna Music Bar concert titled CONCERT OF PEACE . This concert is part of a project that will be called in the name of love or music for more tolerance starts its autumn European tour .

ZULULAND GOSPEL CHOIR

LUCIE NOZIZWE

FIRESON BANTU

DJ LAZER

FB Událost / Předprodej


KONCERT MÍRU

Ve jménu lásky – hudbou pro více tolerance


Ve středu 30. září proběhne v pražském Lucerna Music Baru velký hudební večer jménem Koncert míru. Tato akce je součástí multikulturní spolupráce, která reflektuje aktuální dění ve světě a chce podpořit pozitivním způsobem náladu ve společnosti. Pořadatelé tak reagují nejen na strach vyvolaný migrací uprchlíků, ale také poukazují na to, že právě teď je velmi důležité hledat porozumění a navzájem si pomáhat bez ohledu na původ, barvu kůže nebo náboženství. Tímto koncertem chtějí všichni zúčastnění umělci podpořit a prostřednictvím hudby šířit myšlenku lásky, tolerance a míru.

V rámci tohoto večera proběhne světová premiéra společného projektu „Ve jménu lásky aneb hudbou pro více tolerance“, který vznikl mezi muzikanty z Čech a Jihoafrické republiky. Zululand Gospel Choir založili v roce 2006 pánové Franklyn Mkhize a Alfred Banda a tvoří jej dvacet výjimečných zpěváků ve věku od 18 do 35 let převážně z chudých oblastí Kwazulu Natal, kterým zpěv doslova zachránil život. Společně s nimi přiletí na evropské turné také jejich pětičlenná kapela. Z původně neznámého sboru se během několika let stalo seskupení, které je dnes jedním z nejznámějších v Jihoafrické republice. Lucie Nozizwe, česká zpěvačka, která na naší scéně již mnoho let propaguje africké rytmy. V jejím repertoáru uslyšíte jak tradiční africké písně, tak i skladby zpěvačky a bojovnice za lidská práva Miriam Makeby přezdívané „Mama Africa“. Lucie Nozizwe zpívá v jazycích Zulu, Xhosa i dalších afrických nářečích a se svým dosavadním projektem „Hudba z nitra Afriky“ se snaží mimo jiné seznámit širokou veřejnost s důležitostí vzdělávání dětí v Africe.

„Tento společný projekt chce přinášet do všech otevřených srdcí lásku a úctu člověka k člověku, ať je jakéhokoli vyznání a barvy pleti,“ vysvětluje Lucie Nozizwe

Mezi dalšími hosty večera se objeví také Fireson Bantu, kterého především dobře znají milovníci reggae u nás i na africkém kontinentu, a také DJ Lazer z Keni, který rozehřeje atmosféru před koncertem a postará se i o afterparty.

Koncert proběhne za podpory Jihoafrického velvyslanectví a ostatních afrických ambasád v Praze, Úřadu vlády ČR, kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti, Národní Loterijní Komise jihoafrické republiky, nadace pro světový mír Sivananda World Peace Foundation a klubu Lucerna Music Bar.

Vstupenky jsou k dostání za 280 Kč + poplatky prodejce v síti GoOut.cz nebo přímo přes www.musicbar.cz. Část vstupného bude věnována na dobročinné účely. Koncert má i vlastní internetové stránky www.concert4peace.org, kde najdete více o projektu i ukázky vystupujících muzikantů.

KONCERT MÍRU
Zululand Gospel Choir (JAR) & Lucie Nozizwe (CZ)
Special guests: Fireson Bantu a DJ Lazer (KEN)

30.9.2015, Praha, Lucerna Music Bar / open door 20:00, start 21:00
Vstupenky v předprodeji za 280Kc + poplatky, na místě za 350 Kč.
Odkazy: www.concert4peace.org / www.musicbar.cz
FB Událost @ https://www.facebook.com/events/1459790714350751

Event / Get tickets On-line


CONCERT FOR PEACE

In the name of love – with music for greater tolerance


On Wednesday, September 30 a great musical evening called Concert for Peace shall take place in the Prague’s Lucerna Music Bar. This event is part of a multicultural cooperation which reflects current affairs in the world and wants to raise the mood in the society in a positive way. Hereby, the organizers respond not only to the fear caused by the migration of refugees, but they also point out that this is exactly the time when it is important to seek understanding and help each other regardless of our origins, skin colors or religions. Through this concert, all participating artists attempt to support and spread the idea of love, tolerance and peace through music.

As part of this evening, the world premiere of the joint project called “In the name of love – with music for greater tolerance”, which was created by musicians from the Czech Republic and the Republic of South Africa, shall take place. Zululand Gospel Choir was founded by Mr. Franklyn Mkhize and Mr. Alfred Banda in 2006 and consists of twenty exceptional singers between the ages of 18 and 35, mostly coming from poor areas of Kwazulu Natal, whose lives were literally saved by singing. Within a few years, an originally unknown choir turned into a grouping which is now one of the most famous in South Africa. Lucie Nozizwe, a Czech singer who has been promoting African rhythms on the Czech stage for many years. Her repertoire includes both traditional African songs and pieces of Miriam Makeba also known as “Mama Africa”, a signer and human rights activist. Lucie Nozizwe signs in the languages of Zulu, Xhosa and also other African dialects. Through her current project called “Music from the heart of Africa”, she attempts to inform the public about the importance of education for children in Africa.

“This joint project wants to bring love and respect of a person for another person into all open hearts, regardless of their religions or skin colors,” Lucie Nozizwe explains.

Among other guests of the evening, there will also be Fireson Bantu who is very well known to reggae fans in this country as well as on the African continent, and DJ Lazer from Kenya who will warm up the atmosphere before the concert and who will also take care of the afterparty.

The concert will be held with the support of the Embassy of South Africa in Prague and other African embassies in Prague, The Office of the Government of the Czech Republic, the campaign against the racism and hate crimes, the National Lottery Commission of South Africa, the Sivananda World Peace Foundation and the Lucerna Music Bar.

The tickets are available for CZK 280 + fees for distributors through the GoOut.cz network or directly through www.musicbar.cz. A part of the ticket sales will be used for charitable purposes. The concert has its own website at www.concert4peace.org where you can find more about the project as well as performing examples of participating musicians.

THE CONCERT FOR PEACE
Zululand Gospel Choir (RSA) & Lucie Nozizwe (CZE)
Special guests: Fireson Bantu a DJ Lazer (KEN)

September 30, 2015, Prague, Lucerna Music Bar / open door at 20:00 (8 pm), start at 21:00 (9 pm)
Advance tickets for CZK 280 + fees, tickets on the spot for CZK 350.
Odkazy: www.concert4peace.org / www.musicbar.cz
FB Event @ https://www.facebook.com/events/1459790714350751

ROZHOVOR: LUCIE NOZIZWE

Lucie Nozizwe, nebo taky v minulosti Lucie Africa – stejná osoba, stejná zpěvačka, jejíž koncerty přinášejí africké rytmy.

Lucie Nozizwe je patronkou myšlenky, která je v poslední době u nás i na světě velmi aktuální. Koncert, který připravuje a na kterém bude zpívat spolu se svými africkými přáteli – gospelovým souborem Zululand Gospel Choir z Jihoafrické republiky, má výmluvný název Koncert míru a je součástí projektu Ve jménu lásky aneb hudbou pro více tolerance.
Hlavním cílem tohoto projektu je oslovit co nejvíce lidí v různých zemích a prostřednictvím hudby šířit myšlenku lásky a tolerance. Tato myšlenka mně zaujala – a myslím, že nejsem sama – tak jsem Lucii Nozizwe položila pár otázek, abych ji stručně představila

- Měla jsi teď delší pomlku a Tví fanoušci postrádali Tvé africké koncerty, co se stalo?

Ano, narodila se mi druhá dcera. Pochopitelně jsem se tedy v tomto čase věnovala především rodině a malé dcerce.

- Lidé, kteří se zajímají o africkou hudbu, Tě vnímali pod tvým jménem Lucie Africa, i to se změnilo, proč?

Dlouhou dobu jsem vystupovala, pod jménem Lucie Africa, protože jsem chtěla, aby si mě lidé lehce zapamatovali a věděli, že jsem ta zpěvačka, co zpívá Afriku. Pak se ovšem stalo něco naprosto úžasného, moji přátelé z Jihoafrické republiky mě začali říkat Nozizwe. Byla jsem velmi poctěna a zároveň jsem si však byla vědoma i zodpovědnosti, kterou na sebe přijetím tohoto jména přijímám. Nozizwe je jméno kmene Zulu a znamená Matka národů.

- A teď ke koncertu, který má zajímavý název a silnou myšlenku, můžeš nám ji trochu rozšířit?

Ve jménu lásky aneb Hudbou proti násilí, je projekt, na kterém spolupracuji s gospelovým sborem z Jihoafrické republiky ZULULAND GOSPEL CHOIR. Koncert Míru je jeho součástí. Tímto projektem a prostřednictvím naší hudby, bychom chtěli šířit mezi lidi myšlenku lásky, svobody a jednoty. Velmi si uvědomujeme, že svět se v současné době zaměřuje více na nenávist a násilí a úplně se z něj vytrácejí ty správné lidské hodnoty, na které je nutné se zaměřit a uvědomit si je. Je to především láska ve všech jejích podobách. A to by právě náš koncert měl připomenout všem lidem, kteří už na toto zapomněli. Náš projekt je podporován organizací HateFree, africkou organizací Sivanda World Peace Foundation, Jihoafrickým velvyslanectvím a ostatními africkými velvyslanectvími v Praze.

- Kdy a kam mají přijít ti, kteří by si vás chtěli poslechnout?

Koncert v Praze proběhne 30.9. v Lucerna Music Baru. Bude to velké hudební propojení různých kultur a návštěvníci koncertu se opravdu mají na co těšit. Budeme zpívat o lásce, svobodě a jednotě. Jako speciální hosté spolu s námi vystoupí reggae umělec z Keni FIRESON BANTU a DJ LAZER. Všichni se na vystoupení těšíme, protože tento koncert bude velkým přínosem pro nás pro všechny zúčastněné, tedy pro účinkující i diváky…. A k tomu není už co dodat….

ROZHOVOR:
ZULULAND GOSPEL CHOIR

Pánové Franklyn Mkhize a Alfred Banda jsou zakladateli souboru, kteří přiletěli z Jihoafrické republiky, aby zde se svým sborem koncertovali a připravili všem lidem, kteří jejich koncerty navštíví, nevšední hudební zážitek. Položila jsem jim proto několik otázek, které by jejich gospelový sbor přiblížily:

Ráda bych se Vás zeptala, jaké jsou Vaše pocity z toho, že budete koncertovat v ČR?

Je to opravdu úžasné, jsme velmi nadšeni z této příležitosti, která nám jako sboru byla dána. Cítíme se poctěni.

Proč jste si vybrali právě Prahu?

Máme v Praze naši přítelkyni Lucii Nozizwe, se kterou nás pojí opravdu velké dlouholeté pracovní i osobní přátelství a proto bychom s ní rádi vystoupili na její domácí půdě.

Na jaké písně se návštěvníci Vašeho koncertu mohou těšit?

Diváci mohou očekávat obrovskou pestrost zábavy, protože každý z našich členů sboru přináší do vystoupení něco svého a to činí celé vystoupení naprosto výjimečným. Bude to skvělá zábava.

Povězte něco o Vašem sboru.

Sbor byl založen v roce 2006 a od té doby aktivně vystupuje Dvacet zpěváků a zpěvaček doprovází pětičlenná kapela. Sbor zpívá v angličtině, zulu a dalších afrických jazycích.

Váš dosavadní největší úspěch?

Sbor vyhrál cenu pro nejlepší sbor „Kwazulu Natal Young Achievers awards“. Velmi si také ceníme spolupráce s jedním z nejlepších dj jihoafrické republiky DJ Tira, se kterým jsme nahráli píseň „Africa Shine“ k příležitosti světového šampionátu ve fotbale, který se konal v roce 2010.

Co mi povíte o spojení hudebním i přátelském se zpěvačkou s Lucií Nowizwe?

S Nozizwe jsme přáteli už více než 5 let. Po celou tuto dobu jsme v téměř každodenním kontaktu a naše přátelství je kromě hudebního také osobní. Kromě našich hudebních projektů jsme také společně podporovali školku v Kwazulu Natal. To je školka v Africe, která se stará především o sirotky.

Těšíte se na české publikum?

Jsme především velmi zvědaví a moc se těšíme, bude to pro nás všechny obrovský zážitek a doufáme, že tomu tak bude na obou stranách.

Jak bude dál pokračovat Vaše spolupráce s Lucií Nozizwe?

S Nozizwe máme mnoho plánů do budoucna. V první řadě je to naše společné tour Ve jménu lásky aneb hudbou pro více tolerance, které má odstartovat právě koncertem v České republice a v příštím roce pokračovat v ostatních evropských státech. Zároveň také plánujeme nahrávání našeho prvního společného dvd.Děkuji za rozhovor.

Ivana Babková